علوم پزشکی و مجموعه زیست ::::::انجمن های گفتگوی ارشد و دکتری وزارت بهداشت ،علوم،آزاد و پیام نور
تفاوت مدرك زبان MSRT)MCHE) با MHLE - نسخه‌ی قابل چاپ

+- علوم پزشکی و مجموعه زیست ::::::انجمن های گفتگوی ارشد و دکتری وزارت بهداشت ،علوم،آزاد و پیام نور (http://forum.dkg.ir)
+-- انجمن: گروه زبان انگلیسی (http://forum.dkg.ir/forumdisplay.php?fid=123)
+--- انجمن: MHLE (http://forum.dkg.ir/forumdisplay.php?fid=125)
+--- موضوع: تفاوت مدرك زبان MSRT)MCHE) با MHLE (/showthread.php?tid=18)تفاوت مدرك زبان MSRT)MCHE) با MHLE - نصیری - 01-12-2015

آزمون های MSRT و MHLE ، هر دو به عنوان آزمون های ملی زبان در کشور برگزار می گردند. متولی برگزاری آزمون MSRT وزارت علوم و متولی برگزاری آزمون MHLE وزارت بهداشت می باشد. مدرک MSRT و MHLE کسب شده از لحاظ اعتبار مانند هم هستند و به مدت 2 سال و صرفا در داخل کشور دارای اعتبار است.
نمره این آزمون ها از صفر تا 100 در نظر گرفته شده و دانش زبانی هر فرد بر اساس نمره دریافت شده در هر آزمون ارزش گذاری می گردد.
مخاطبین آزمون MSRT را کلیه اقشار آکادمیک، فارغ از رشته تحصیلی و دانشگاه تشکیل می دهند. در حالیکه مخاطبین آزمون MHLEشامل دانشجویان و افراد آکادمیک رشته های مرتبط با علوم پزشکی دانشگاه های سراسری می باشند.

مدرك زبان MSRT)MCHE) ، مدرك زبان مورد تاييد وزارت علوم مي باشد و آزمون آن تقريبا هر ماه به صورت منظم برگزار مي گردد. كليه دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم و همچنين دانشگاه آزاد اسلامي، اين مدرك را حين مصاحبه دكتري معتبر مي دانند.
آزمون زبان MHLE نيز توسط وزارت بهداشت سالانه حداقل 6 بار و مختص گروه علوم پزشكي برگزار مي گردد. با توجه به اينكه گروه هدف آزمون MHLE داوطلبان علوم پزشكي اند، محتواي لغات و متون آزمون تقريبا در تمامي بخش ها، تخصصي اين حوزه مي باشد و بخشی جداگانه تحت عنوان vocabularies دارد که گنجینه لغات شرکت کننده را محک می زند. غالبا این بخش نسبت به دیگر بخش ها از سطح دشواری بالایی برخوردار می باشد. نمی توان منابع مشخصی رابه عنوان منبع دائمی سوالات این قسمت معرفی کرد اما شرکت کردن متعدد در آزمون ها و تسلط به تیپ سوالات در آزمون های قبلی، موفقیت در این بخش را راحت تر می سازد.