امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
معرفی دکتری آموزش پزشکی
#1
1-تعريف رشته و مقطع مربوطه :
دكتري تخصصي (Ph.D ) آموزش پزشكي Ph.D In Medical Education
دكتري تخصصي (Ph.D ) آموزش پزشكي يك دوره آموزش بين رشته اي (interdisciplinary ) است كه به كاربرد و توسعه مفاهيم و يافته هاي علوم تربيتي به خصوص علم آ موزش در زمينه اموزش عالي گروه پزشكي مي پردازد.
2- تاريخچه:
در جهان سابقه برنامه هاي تحصيلات عمومي در زمينه آموزش به دهها سال قبل بر ميگردد اما مدت زيادي از ارائه دوره هاي تحصيلات تكميلي در زمينه آموزش پزشكي نمي گذرد، از جمله در دانشكده پزشكي دانشگاه ايلي نويز پس از بنيانگذاري دفتر تحقيقات در آموزش پزشكي در سال 1959 ميلادي، ابتدا دوره هاي كوتاه مدت و سپس دوره هاي منتهي به مدرك آموزش پزشكي توسط جرج ميلر بنيانگذاري شد.دراين فاصله با توجه به نياز شديد حرفه پزشكي به تحولات آموزشي، دوره هاي دكتري آموزش پزشكي نيز چه به عنوان گرايشي در درون دانشكده هاي علوم تربيتي (schools of education ) و چه به عنوان دوره هاي مستقل در دانشگاههاي مختلف دنيا شكل گرفته اند.آموزش پزشكي در مقطع كارشناسي ارشد در طي دهه گذشته در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ارائه شده و چند دوره فارغ التحصيل نيز داشته است. تاكنون در مقطع PhD در ايران سابقه اي از اين رشته وجود ندارد.
3- ارزشهاي لحاظ شده (Values ) :
بر اين باوريم كه توجه به فرآيندهاي روانشناختي در ياددهي و يادگيري، و بكارگرفتن روشهاي روز آمد در اين زمينه به تقويت يادگيري و رسيدن به حد مطلوبي از تسلط بر محتواي مطالب تخصصي منتهي مي شود . در اين راه پايبندي به ارزشهاي فرهنگي و اعتقادي مبناي بكارگيري شيوه هاي تعامل مذكور در طول برنامه خواهد بود.
4) رسالت (Mission ):
رسالت دوره دكتري آموزش پزشكي عبارتست از پرورش دانش آموختگاني كه با بهره گيري از داشن و فناوري روز و اطلاعات تخصصي، توانايي تربيت نيروي انساني در زمينه اموزش پزشكي و طراحي و انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربدي، قابليت نظريه پردازي و ارتقاء بخشيدن به كيفيت آموزش و پژوهش را با به كارگيري ساز و كارهاي علمي برنامه ريزي، ارزشيابي، رهبري و مديريت آموزشي در نظام آموزش علوم پزشكي در راستاي ارتقاي نظام سلامت كسب نمايند.
5) چشم انداز (VISION ):
پرورش نيرو هاي علاقمند و مستعد دانشگاههاي علوم پزشكي در داخل كشور و همچنين در سطح منطقه اي كه از دانش و توان كافي براي بهبود كيفي و انجام تغييرات ضروري براي ارتقاء سطح آموزش و سلامت برخوردار باشند و به اين ترتيب كشور جمهوري اسلامي ايران به عنوان پيشگام رشته پزشكي در منطقه فعاليت نمايد.
6) اهداف كلي ( Aims ):
دانش آموختگان دكتري تخصصي (Ph.D ) آموزش پژشكي در پايان دوره آموزشي بايد:
توانايي رهبري علمي نظام آموزش پزشكي را براي افزايش كيفيت آموزش داشته باشند.
توانايي سازماندهي و اجراي پژوهشهاي آموزشي به منظور شناسايي و رفع مشكلات را داشته باشند.
7) نقش دانش آموختگان در نظام بهداشتي (Role Definition ):
نقش دانش آموختگان اين رشته آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي مي باشد.
8)وظايف حرفه اي دانش آموختگان (Task Analysis):
الف) آموزشي :
طراحي و اجراي آموزشهاي مورد نياز در زمينه آموزش علوم پزشكي به افراد و موسسات ذيربط طراحي برنامه هاي مداخله اي به منظور ارتقاء كيفيت در نظام سلامت و آموزش پزشكي ارزشيابي برنامه هاي طراحي شده در حين اجرا و پس از اجرا طراحي و اجراي شيوه ها و ابزارها ي مناسب براي ارزشيابي فراگيران، آزمونها و اساتيد، مشاركت در توانمند سازي آموزشي و پژوهشي دانشگاههاي علوم پزشكي
ب)پژوهشي :
طراحي، هدايت و اجراي تحقيقات توسعه اي د نظام سلامت و آموزش پزشكي طراحي برنامه هاي نياز سنجي در نظام سلامت و اموزش پزشكي انجام فعاليتهاي هدفمند پژوهشي و افزايش سهم ايران در توليد منابع علمي كاربردي مرتبط با آموزش پزشكي در جهان
ج) مديريتي – مشاوره اي :
طراحي، هايت و مشاركت در مداخلات لازم براي اصطلاحات آموزش پزشكي ارائه مشاوره لازم به مديران ارشد اموزشي در جهت بهبود نظام آموزشي و بازنگري برنامه هاي درسي دوره هاي عمومي و تحصيلات تكميلي و تخصصي
9) استراتژي هاي كلي آموزشي :
استراتژيهاي آموزشي در اين مقطع عمدتا مبتني بر : آموزش دانشجو محور از طريق حل مساله توام با كار تيمي، مرور نظامدار و منتقدانه برنامه ها و تحقيقات انجام شده در سطح كشور و جهان، ارائه فعاليت عملي است. بر همين اساس قسمت عمده دروس به صورت واحدهاي عملي معرفي مي شود تا بر يادگيري مهارتهاي مورد نظر از طريق تمرين، حل مساله، انجام پروژه، و باز انديشي تاكيد گردد.
10) شرايط و نحوه پذيرش در رشته :
- مطابق با ضوابط و شرايط شوراي عالي برناه ريزي علوم پزشكي مي باشد.
- دارندگان مدرك دكتراي عمومي پزشكي، دكتراي عمومي داروسازي، دكتراي عمومي دندانپزشكي، كارشناسي ارشد كليه رشته هاي علوم پزشكي و كارشناسي ارشد علوم تربيتي در سه گرايش برنامه ريزي آموزشي، برنامه ريزي درسي و تكنولوژي آموزشي مي توانند در آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي (ph.d ) آموزش پزشكي شركت نمايند.
جهت كسب اطلاعات از آخرين تغييرات در مدارك تحصيلي مورد پذيرش، مواد امتحاني و ضرائب آزمون ورودي هر سال تحصيلي به دفترچه آزمون دكتري تخصصي (ph.d ) رشته هاي علوم پزشكي مربوط به آن سال تحصيلي مراجعه شود.
11) رشته هاي مشابه در داخل كشور :
اين رشته در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاههاي علوم پزشكي قبلا دائر شده است اما در مقطع phd در ايران براي اولين بار در مورد تاسيس ان اقدام مي شود.
12) سابقه اين رشته در خارج از كشور :
در خارج از كشور دوره phd آموزش پزشكي به طور عمده به سه شكل برگزار مي گردد.
الف ) در دانشگاههاي بريتانيا و استراليا، توسط دانشكده هاي علوم تربيتي و يا پزشكي، دوره PhD آموزش پزشكي مانند ساير دوره هاي دكتري در اين دانشگاهها به صورت PhD by Research ارائه مي گردد. ساختار كلي اين دوره ها به علت ضروري نبودن گذراندن واحد هاي درسي، با سياستها و مقررات آموزشي دوره PhD در كشور ما سازگار نيست .
ب) در بسياري از دانشگاههاي آمريكايي شمالي، دوره مستقلي تحت عنوان دكتري اموزش پزكي وجود ندارد و افرادي كه در دانشكده هاي علوم تربيتي (Education ) وره دكتري را گذارنده اند به استناد اينكه پايان نامه و يا زمينه تحصيلي آنها در علوم پزشكي بوده است، درCV خود نوع مدرك خود را PhD in Medical Education ذكر ميكنند با مرور برنامه آموزشي اين دانشگاهها (از جمله دانشگاهها تورو نتو در كانادا، دانشگاه ايلي نويز در شيكاگو ) فهرست مشخصي از دروس مرتبط با آموزش پزشكي به دست نيامد.
ج) در معدودي از دانشگاهها (از جمله دانشگاه كارولينسكا در سوئد و دانشگاه كالگري در كانادا ) دوره مشخص و سازمان يافته اي به نام دوره PhD In Medical Education اجرا مي شود . در دانشگاه كارولينسكا دپارتمان LIME(Learning, Information Management &Ethics) و در دانشگاه كالگري كانادا، دانشكده پزشكي مجري اين دوره مي باشد . در اين دوره هاي آموزشي متناسب با نيازهاي ويژه در آموزش علوم پزشكي طراحي شده است.
13) شرايط مورد نياز براي راه اندازي رشته :
بر اساس شرايط و ضوابط شوراي گسترش و ارزيابي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.
14) موارد ديگر (مانند بورسيه ):
اعزم بورسيه به خارج از كشور در صورت نياز و مطابق قوانين وزارت متبوع مي باشد.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان